Hakon Wester med musikervenner
Musician/band
Hakon Wester er trubadur og jobber med egne tolkninger av store visesangere som Alf Prøysen, Erik Bye og Cornelis Vreeswijk.
https://hakonwester.no/
+47 952 18 955

Gi en hyggelig konsertopplevelse til jul! ✨Hakon Wester vil i denne forestillingen fortelle om Prøysen og Bye sin oppvekst, og hvordan de i NRK ble kolleger og store nasjonsbyggere i forrige århundre. Gjennom egne historier og tolkninger av Prøysen og Bye sine viser, tar Wester også publikum med på en lokal og personlig reise, hvor han finner krysningspunkter i eget og mesternes liv.
Med seg har han bassist Audun Brandal, vokalist Beate Løvås Solem, bandet Skogen, pianist Per Jacob Gisholt og munnspiller Jan Ingemann-Petersen.
Hakon Wester har hatt stor suksess med denne forestillingen og holdt flere opptredener for fulle hus.

Hakon Wester with musician friends
Musician/band
Hakon Wester is a troubadour and works with his own interpretations of great singers such as Alf Prøysen, Erik Bye and Cornelis Vreeswijk.
https://hakonwester.no/
+47 952 18 955

Provide a pleasant concert experience this Christmas! December, 2022 ✨ In this performance, Hakon Wester will tell about Prøysen and Bye's upbringing, and how they in NRK became colleagues and great nation builders in the previous century. Through his own stories and interpretations of Prøysen and Bye's shows, Wester also takes the audience on a local and personal journey, where he finds crossing points in his own and the masters' lives.
With him he has bassist Audun Brandal, vocalist Beate Løvås Solem, the band Skogen, pianist Per Jacob Gisholt and harmonica Jan Ingemann-Petersen.
Hakon Wester has had a great success with this show and performed several performances to full houses.


There will always be another song to be written. Someone will write it. Why not you? www.garyeandrews.com