💜 I bashkohet Lova Fest me një performancë live Dren Abazi, një ndër artistët më të suksesshëm në rajon dhe gjithashtu themeluesi i “Zig Zag Orchestra”. Ky grup i njohur muzikor bashkon ritmet ballkanike, ato jazz dhe rock, duke performar prej vitesh në Kosovë, Shqipëri, vende të tjera të Ballkanit e përtej.
📅 19 - 21 August
📌 Livadhi Beach lovafest.com

💜 Joins Lova Fest with a live performance by Dren Abazi, one of the most successful artists in the region and also the founder of the "Zig Zag Orchestra". This well-known musical group combines Balkan rhythms, jazz and rock, performing for years in Kosovo, Albania, other Balkan countries and beyond.
📅 19 - 21 August
📌 Livadhi Beach lovafest.com


There will always be another song to be written. Someone will write it. Why not you? www.garyeandrews.com